Przejdź do treści

Systemy

Stowarzyszenie Logistyków Polskich Opole Politechnika Opolska

Pick-by-Light

Pick-by-Light jest jedną z najbardziej intuicyjnych metod komisjonowania. System komputerowy wskazuje operatorowi ścieżkę kompletacji poprzez zaświecanie kolejnych lampek w miejscach, z których należy pobrać artykuły. 

Ilość elementów do pobrania wskazywana jest na wyświetlaczach. Operator potwierdza pobór za
pomocą przycisku kwitującego, skanera lub automatycznie za pomocą czujnika lub kurtyny
podczerwieni.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich Opole Politechnika Opolska

Pick-by-Point

System wykorzystuje ruchome źródła  światła precyzyjnie oświetlające miejsce magazynowe, z którego pracownik ma pobrać dany artykuł. System komputerowy steruje ścieżką, po której porusza się pracownik, optymalizując czas kompletacji.

Informacja o ilości wyświetlana jest na centralnych wyświetlaczach (LED, monitory) lub na ekranach urządzeń nasobnych (skanerów, smartwatchy, smartfonów). Kwitowanie poboru odbywa się przez zeskanowanie kodu produktu lub miejsca magazynowego, albo automatycznie za pomocą kurtyny podczerwieni.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich

Pick-by-Voice

Informacje o miejscu magazynowym, ilości produktów do pobrania i ich cechach przekazywane są operatorowi naturalnym głosem w języku operatora, a wykonanie czynności potwierdzane jest przez pracownika odpowiednimi komendami głosowymi lub urządzeniami zewnętrznymi (np. skanerem lub kurtyną podczerwieni). 

Najważniejszą zaletą metody jest to, że pracownik prowadząc dialog z komputerem ma cały czas wolne ręce.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich Opole Politechnika Opolska

Pick-by-Watch

Dialog systemu z pracownikiem odbywa się za pomocą komend wyświetlanych na ekranie smartfona, smartwatcha lub tabletu. Może to być komenda tekstowa lub zdjęcie produktu. 

Potwierdzenie poboru odbywa się za pomocą ekranu dotykowego, komunikatu głosowego lub skanera. Przykładowy dialog: komenda „Idź do lokacji …” pracownik potwierdza skanem kodu lokacji, „pobierz …sztuk i odłóż do kartonu numer …” pracownik potwierdza odłożenie skanując kod kartonu. System umożliwia wykorzystanie dodatkowych funkcji smartfonów takich jak lokalizacja, nawigacja, zliczanie kroków, itp.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich

Pick-by-Vision (okulary Hololens)

Rzeczywistość rozszerzona (AR) to technologia, która łączy świat rzeczywisty z wirtualnym, tworząc interaktywną rzeczywistość. 

AR działa poprzez nakładanie wirtualnych obiektów na obraz rzeczywistości za pomocą specjalistycznego oprogramowania i urządzeń. Odpowiednie obrazy na dwóch transparentnych ekranach przed oczyma pracownika, pozwalają „oszukać” mózg w ten sposób, że miejsca poboru/odłożenia są jednoznacznie oznaczone np. zaświeconą lampką podczas gdy ta lampka realnie nie istnieje. Potwierdzanie poboru odbywa się za pomocą głosu, gestów dłoni, skanera wbudowanego w okulary lub urządzeń zewnętrznych. Bardzo intuicyjna praca bez konieczności instalacji dodatkowej infrastruktury w magazynie oprócz WiFi.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich ePaper

ePapier

Etykiety ePapier to rodzaj bezprzewodowych wyświetlaczy elektronicznych, które pozwalają na
przekazywanie informacji w technologii eInk.

Czas życia baterii wyświetlaczy liczony jest w latach, ponieważ energia wykorzystywana jest tylko do komunikacji i zmiany wyświetlanych informacji, a nie jest zużywana podczas wyświetlania. W logistyce magazynowej, etykiety ePapier są stosowane do oznaczania towarów i jednostek logistycznych i śledzenia ich ruchu w magazynie. Etykiety ePapier są wyjątkowo przydatne w przypadku zmian w planach magazynowych, ponieważ można je łatwo centralnie aktualizować, bez konieczności drukowania nowych. Bezprzewodowe, zasilane bateriami  moduły można też  umieszczać na wózkach, żeby w sposób czytelny dla człowieka (również tekst a nie tylko kod
kreskowy)  informować co znajduje się na wózku. W systemach produkcyjnych etykiety ePapier zastępują zbędne tymczasowe wydruki ograniczając koszty i przyczyniając się do ochrony środowiska.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich

Pick-by-Scan

Pracownik skanuje kody kreskowe produktów lub lokacji, aby zidentyfikować i zlokalizować produkty w magazynie. 

Skaner z wyświetlaczem umożliwia dialog z pracownikiem wyświetlając informacje o produkcie, takie jak nazwa, numer seryjny, ilość i lokalizacja w magazynie. W zależności od potrzeb stosuje się urządzenia kolbowe, nadgarstkowe lub pierścieniowe (napalcowe).

eLocation Stowarzyszenie Logistyków Polskich

eLocation

eLocation to system lokalizacji obiektów (ludzi, wózków, kontenerów, pojemników, palet, produktów) wewnątrz pomieszczeń. 

W logistyce magazynowej umożliwia monitorowanie i zarządzanie ruchem w magazynie w czasie rzeczywistym. Wykorzystując różne technologie dopasowane do potrzeb procesu (RTLS, BT Becon, RFID, sieci bezprzewodowe, a nawet inteligentne oświetlenia hali) można optymalizować procesy produkcyjne i magazynowe – kompletacji, sortowania i towarowania. System umożliwia zwiększenie wydajności procesów i redukcję kosztów operacyjnych. eLocation może być również wykorzystywany do optymalizacji procesów transportowych. Śledząc ruch pojazdów oraz towarów w czasie rzeczywistym można efektywniej zarządzać łańcuchem dostaw.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich Pick by Light

Pick-by-Cart

Multi Order Picking lub Multi Sequence Picking to metoda, w której kilka zamówień kompletowanych jest jednocześnie na jednym wózku kompletacyjnym Picking-Cart lub sekwencyjnym Sequence-Cart.

Systemem wskazuje pierwsze miejsce poboru produktów. Po potwierdzeniu miejsca pracownik pobiera skumulowaną ilość i rozkłada ją we wskazanej ilości dla poszczególnych zamówień. Proces powtarzany jest dla kolejnych lokalizacji produktów aż do skompletowania wszystkich zamówień. Metoda zwiększa efektywność procesu zastępując wielokrotną kompletację pojedynczych zamówień kompletacją wielu zamówień przy jednorazowym przejściu przez magazyn zoptymalizowaną ścieżką kompletacji.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich

Pick-by-Frame

To modyfikacja metody Pick-by-Cart wykorzystująca samonośną ramę z urządzeniami łączoną z wózkiem na czas kompletacji. 

Po zakończeniu procesu rama odłączana jest od wózka, kierowany jest do strefy wysyłki lub na linię produkcyjną, podczas gdy rama może być użyta do kompletacji kolejnego wózka. Dzięki umieszczeniu wszystkich urządzeń na ramie metoda wielokrotnie ogranicza koszty inwestycji systemowych w stosunku do metody Pick-by-Cart, w którym urządzenia umieszczone są na wszystkich wózkach. Pick-by-Frame używane są zarówno przy produkcji (szczególnie w branży automotive, w której wiele wózków sekwencyjnych z tym samym typem produktu krąży pomiędzy strefą kompletacji, a linią produkcyjną), jak i przy kompletacji zamówień wysyłkowych (w
szczególności w branży e-commerce).

Pick-by-Radar

System pracuje na zasadzie Poka yoke, redukując ryzyko popełnienia błędu do minimum.

 Kurtyna podczerwieni zainstalowana przed regałem kompletacyjnym lub sorterem (Put wall) kontroluje właściwy pobór lub odłożenie produktów. Próba pobrania z nieprawidłowego miejsca sygnalizowana jest alarmem (świetlnym lub dźwiękowym) i zapisywana w plikach systemowych. Właściwy pobór kwitowany jest automatycznie, a system umożliwia kontynuowanie procesu.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich Opole Politechnika Opolska

eKanban

eKanban to system automatycznie wyzwalający zapotrzebowanie materiałowe. 

Zamówienie na brakujące materiały jest przekazywane do logistyków lub dostawcy bez konieczności stosowania papierowych kart kanbanowych. Materiały zamawiane są z odpowiednim wyprzedzeniem zapewniając ciągłość produkcji. System redukuje koszty magazynowania i eliminując ryzyko braków materiałowych.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich

Pick-by-Weight

Waga jest jednym z najważniejszych parametrów w procesach logistycznych umożliwiającym kontrolę ilości produktów oraz potwierdzenie prawidłowości ich poboru. 

Wagi mogą być wykorzystywane w takich procesach logistycznych jak kompletacja, sortowanie, towarowanie, załadunek i rozładunek towarów oraz kontrola jakości. W procesie kompletacji wagi można wykorzystywać do potwierdzenia, że pobrana ilość towaru jest zgodna z zamówieniem. Wagi lub pady tensometryczne mogą wyzwalać zamówienia materiałów na stanowiskach produkcyjnych w systemach eKanban.

Pick-by-Pointer

Pick-by-Pointer lub Pick-by-Beam to metoda wykorzystująca nieruchomy rzutnik umieszczony nad stanowiskiem kompletacjnym lub montażowym. 

Urządzenie wskazuje pracownikowi umówionym kolorem miejsce poboru lub odłożenia produktu w podzielonym na części pojemniku lub kuwecie.

Put wall

Sorter Put wall to rozwiązanie sprzętowo – programistyczne umożliwiające sortowanie produktów z system Pick-by-Light lub Pick-by-Point. 

Metoda używana jest przy wysyłce i zwrotach oraz przy kompletacji z konsolidacją zleceń. Po zakończeniu pierwszego etapu batch pickingu pracownicy rozkładają produkty w sorterze Put wall dla odbiorców końcowych w miejsc oznaczone punktem świetlnym

Stowarzyszenie Logistyków Polskich Opole Politechnika Opolska

Pick-by-RFID

To metoda automatycznego kwitowania umożliwiająca automatyczną kontrolę ilości produktów. 

Produkty, kartony, pojemniki, palety oznaczone znacznikami RFID lub NFC, identyfikowane są przez czytniki w określonym czasie (w czasie kompletacji lub po jej zakończeniu) za pomocą czytników umieszczonych na regałach, na wózkach, na stołach montażowych lub w bramach.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie ?

Skontaktuj się z nami, jesteśmy tu aby Ci pomóc.