Przejdź do treści

Dla Nauki

Pomoc w tworzeniu laboratoriów i centrów
badawczo – rozwojowych oraz pozyskiwaniu środków i partnerów.

Dla Biznesu

Promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie INTRALOGISTYKI, PRODUKCJI, PLANOWANIA i ZARZĄDZANIA.

Nasi partnerzy

Cele stowarzyszenia

Laboratoria

Tworzenie warunków skutecznego transferu wiedzy i technologii pomiędzy nauką, a praktyką gospodarczą w logistyce przez pomoc w projektowaniu i budowie laboratoriów logistycznych i centrów edukacji logistycznej.

Szkoły i uczelnie

Propagowanie i rozwijanie wiedzy praktycznej na temat logistyki; wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego i zawodowego w tym w szczególności w kierunkach technik - logistyk.

Innowacje

Prowadzenie badań i prac badawczych w zakresie logistyki i produkcji. Propagowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych.

Szkolenia

Organizacja i pomoc w organizacji szkoleń, prelekcji, pokazów, konferencji i spotkań związanych z celami Stowarzyszenia.

Promocja

Promowanie innowacyjnych rozwiązań logistycznych. Promocja kształcenia praktycznego oraz współpracy nauki i biznesu.

Współpraca

Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi firmami, uczelniami wyższymi i placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami o zbliżonych celach działania.

Laboratorium Logistyczne na Politechnice Opolskiej

Stworzeniu Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Systemów Logistycznych przyświecała idea połączenia innowacyjnych rozwiązań logistyki magazynowej i produkcyjnej w spójną całość odzwierciedlającą współczesne trendy w zakresie wyposażenia stref logistycznych i produkcyjnych. Na co dzień laboratorium wykorzystywane jest do celów dydaktycznych i badawczych przez studentów i kadrę naukową Wydziału Inżynierii i Produkcji Politechniki Opolskiej. Okazjonalnie odbywają się w nim szkolenia i pokazy dla managerów i specjalistów logistyki, prelekcje i wykłady dla studentów, kół logistycznych oraz uczniów szkół zawodowych o profilu logistycznym.

Pomoc w realizacji
laboratoriów dla:

Wiemy jak pozyskać dofinansowanie

Napisz do nas jeśli jesteś zainteresowany pomocą w pozyskaniu dofinasowania.
Stowarzyszenie dzieli się wiedzą o aktualnych programach pomocowych dla szkół, uczelni i nauczycieli.