Przejdź do treści

Program konferencji 06.03.2024

Temat
Godzina
Prelegent

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

Otwarcie konferencji

Kompetencje przyszłości w kontekście nowoczesnych wyzwań technologicznych w edukacji i na rynku pracy

Cele projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie”

Zastosowania AI w Logistyce i Produkcji

Przerwa kawowa

BCU – nowość w systemie oświaty

Nowoczesne metody kształcenia praktycznego w szkołach średnich (gry, multimedia, w tym interaktywne, virtualna rzeczywistość)

Modelowanie symulacyjne procesów logistycznych z użyciem FlexSim®

Jak pozyskać środki na uruchomienie laboratorium logistycznego?

Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny: Nowoczesne kształcenie zawodowe wobec wyzwań rozwoju technologicznego.

Aktualności programu Erasmus+

Dobre praktyki kształcenia w zawodzie technik logistyk z doświadczenia uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu

Szkolnictwo zawodowe XXI wieku w branży spedycyjno-logistycznej w woj. Opolskim

Współpraca szkół ze Studenckimi Kołami Naukowymi. Case study na przykładzie SKN LogPoint

Techniki Logistyczne w praktyce – business case study

Zamknięcie konferencji