Przejdź do treści

Prelegenci

Urszula Blicharz

Radca – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Wydział Organizacji Kształcenia Zawodowego, w tym prowadzenie spraw związanych podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Adam Busławski

Dr inż. Adam Busławski jest doktorem nauk inżynieryjno-technicznych, absolwentem Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Opolskiego
i Politechniki Opolskiej. Wykładowca akademicki i wdrożeniowiec systemów ERP, inspektor ochrony danych, specjalista ds. controllingu finansowego. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w zarządzaniu i optymalizacji systemów biznesowych.

Przez ponad 20 lat pracował w przemyśle, zajmując stanowiska kierownicze i dyrektorskie. Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania, produkcji, logistyki i transportu. Specjalista w zakresie systemów zarządzania jakością ISO 9001, ISO 14000 i ISO 22000. Zwolennik optymalizacji i jakości produkcji. Praktyk i profesjonalista metod i narzędzi: Six Sigma, FMEA, SMED, SPC, pasjonat koncepcji Lean management. Autor książki “Zarządzanie procesami produkcyjnymi”. Podczas swojej kariery zawodowej pracował dla takich firm jak Philips, Toyota, Mercedes i Ford zarządzając załogą ponad 1000 pracowników.
W swojej pracy naukowo – badawczej dr inż. Adam Busławski zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem, a w tym przywództwem
i neuro-przywództwem. W jego szczególnym obszarze zainteresowań jest  produkcja i logistyka, w tym wdrażanie systemów ERP, koncepcja Lean Manufacturing i Lean Management, a także ochrona danych. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów branżowych.
Dr inż. Busławski jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Agnieszka Ciszewska

Specjalista ds. funduszy europejskich, głównie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od ponad 15 lat zajmuję się przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów, kompleksowym zarządzaniem (promocja projektów, zarządzanie cyklem życia, zarządzaniem zespołem projektowym, rozliczeniami, monitoringiem, raportowaniem, zarządzaniem zmianami i ryzykiem, aspekty PZP/zasady konkurencyjności). 

Ekspert dokonujący oceny w ramach perspektyw 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027 w obszarach związanych z edukacją. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu merytorycznym oraz prowadzeniu szkoleń, warsztatów, zajęć dydaktycznych oraz doradztwa.

Izabela Czabak-Górska

Wykładowczyni akademicka i naukowczyni od ponad jedenastu lat na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Kierownik studiów podyplomowych Lean Six Sigma Expert. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego EXPERT. 

Skoncentrowana na tematyce związanej z zarządzaniem jakością, w tym Statystycznym Sterowaniu Procesem, Lean Manufacturing oraz Six Sigma, ale również ciągłym doskonaleniem procesów w organizacji, optymalizacją procesów, modelowaniem i symulacją procesów produkcyjnych, a od niedawna zastawaniem sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach produkcyjnych czy edukacji.

Certyfikowana trenerka gry edukacyjnej Lean Management „Koromo – Japoński Warsztat”. Od roku 2019 doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. W 2022 roku uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją za najlepszą rozprawę doktorską w obszarze naukowym inżynieria produkcji. Autorka
i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym, a także międzynarodowym. Recenzentka międzynarodowych i krajowych artykułów journalowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Członkini Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli. Współpracuje z przedsiębiorstwami produkcyjnymi w ramach realizacji projektów badawczych.  

Bogusław Gnat

Prezes Stowarzyszenia Logistyków Polskich. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1990 dyrektor techniczny Radio Opole, Radio ZET i grupy Eurozet. Od 2009 prezes LUCA Logistic Solutions.

Specjalista w optymalizacji procesów kompletacji (Pick-by-Point®, Pick-Radar®, Pick-by-ePaper®, Pick-by-Frame® i  Pick-by-Watch®, Pick-by-Scan, Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Weight, Pick-by-Vision), sortowania, towarowania – eKanban, lokalizacji eLocation® (różne technologie: RTLS, beacony, RFID) i kontroli jakości. Pomysłodawca i projektant   Centrum Systemów Logistycznych na Politechnice Opolskiej oraz laboratoriów w Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, w Norwegian University of Science and Technology w Trondheim oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

Filip Gorzka

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu Gromar sp. z o.o. Gromar sp. z o.o.
Absolwent studiów technicznych na Politechnice Łódzkiej oraz Politechnice Rzeszowskiej. Szkoli specjalistów z obszaru najnowszych rozwiązań związanych z grafiką. W firmie Gromar kieruje działem budowy multimediów. Nadzorował prace nad budową materiałów edukacyjnych zlecanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z których korzystać mogą uczniowie w całej Polsce.

Aleksander Iszczuk

Aleksnder Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opole, wieloletni dyrektor PLO II w Opolu i Zespołu Szkól Mechanicznych w Opolu, były Opolski Kurator Oświaty w Opolu, wykładowca na uczelniach wyższych na kierunkach pedagogicznych i studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, radny rady Miasta Opola w latach 1994-2002 i 2018-2020.

W trakcie wdrażania reform dotyczących kształcenia zawodowego współpracował z ORE jako współautor i recenzent podstaw programowych, przykładowych programów nauczania oraz suplementów do dyplomu. Z IBE w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji.
Od 2022 roku Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, a od 2023 roku członek zespołu wdrażającego BCU w branży logistycznej odpowiedzialny za organizację szkoleń i kursów.

Roman Kępiński

mgr inż. Roman Kępiński, nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży logistycznej, mechanicznej oraz motoryzacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie. Współpracuje z OKE i CKE w zakresie tworzenia zestawów egzaminacyjnych egzaminów zawodowych. 

W trakcie wdrażania reform dotyczących kształcenia zawodowego współpracował z ORE jako współautor i recenzent podstaw programowych, przykładowych programów nauczania oraz suplementów do dyplomu. Z IBE w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji.
Od 2022 roku Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, a od 2023 roku członek zespołu wdrażającego BCU w branży logistycznej odpowiedzialny za organizację szkoleń i kursów.

Sławomir Luściński

dr inż. Sławomir Luściński, adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Kierownik Laboratorium Modelowania Inteligentnych Systemów Produkcyjnych w Centrum Naukowo-Wdrożeniowym Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego CENWIS Politechniki Świętokrzyskiej. Członek rady programowej kierunku Logistyka. 

Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0, w szczególności zarządzanie inżynierii produkcji,  systemy informacyjne (informatyka biznesowa, zarządzanie informacją biznesową), modelowanie i symulacje komputerowe w produkcji i logistyce.

Dariusz Masłowski

Doktor inżynier nauk inżynieryjno-technicznych. W latach 2010 – 19 studiował Logistykę oraz Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Politechnice Opolskiej i odtąd stale mieszka w Opolu. Od 2016 roku zatrudniony jest na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej na stanowisku naukowo-dydaktycznym. 

Oprócz współpracy ze środowiskiem akademickim pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych w placówkach z województwa Opolskiego. W swoim dorobku posiada ok. 60 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jego zakres badawczy obejmuje przede wszystkim: logistykę miasta, Smart City, telematykę, optymalizację działań transportowych oraz zarządzanie.

Jarosław Mamala

Profesor Jarosław Mamala jest pracownikiem naukowym Katedry Pojazdów Politechniki Opolskiej, a jego działalność naukowo-badawcza jest związana z szeroko pojętą motoryzacją. W tej dziedzinie opublikował wiele artykułów naukowych m.in w Europie, USA, Chiny, Japonia, Szwajcaria czy Indie.

Opatentował kilkanaście rozwiązań technicznych, za które otrzymał medale na międzynarodowych wystawach wynalazków w Brukseli, Genewa, Norymberga czy Warszawie. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczo-rozwojowych realizowanych finansowanych z różnych źródeł. Ekspert w zakresie projektów finansowanych przez NCBIR, NCN, MFiPR, M-EraNet czy regionalnych RPO.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy poza uczelnią, gdzie pracował w sektorze motoryzacji na rzecz partnera grupy VW. Swoje doświadczenie zawodowe budował na stanowisku dyrektora ds. technicznych, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż i serwis samochodów w południowo-zachodniej części Polski. Od roku 2012 pełni funkcję Prezesa Zarządu nowo powstałego w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.

Ewa Nowak – Kübler

Od 2008 roku dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Opolu, szkoły promującej nauczanie zawodowe w takich
obszarach, jak: logistyka, reklama, ekonomia, rachunkowość, grafika i poligrafia
cyfrowa, programowanie oraz fotografia i multimedia.

Szkoła od 2009 roku jest nieustannie jednym z najlepszych techników w województwie (1. lub 2. miejsce) oraz Złotą Szkołą w Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy.

Jako menedżer została doceniona przez ekspertów Polskiej Nagrody Jakości i znalazła
się wśród 8 laureatów Opolskiej Nagrody Jakości 2021 przyznawanej przez Opolską Izbę Gospodarczą.

Nauczycielka przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, j. niemiecki), zawodowych
(w zakresie marketingu oraz reklamy).

Absolwentka studiów podyplomowych: Nowoczesna komunikacja marketingowa
(Uniwersytet SWPS Warszawa, 2022)

Edukator. Członkini Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.

Witold Parzonka

Dyrektor działu sprzedaży Luca Logistic Solutions. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat kieruje projektami usprawniającymi procesy w firmach produkcyjnych oraz logistycznych. Projekty te łączą wyzwania programistyczne z innowacjami sprzętowymi. W przeszłości tworzył europejską sieć firm dostarczających rozwiązania w zakresie zabezpieczenia zasilania. 

Joanna Raźniewska

mgr Joanna Raźniewska, z wykształcenia filolog (Uniwersytet Jagielloński, 1992), wieloletni praktyk dydaktyki i zarządzania placówką oświatową: od 2006 do 2024 roku dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej – Curie w Opolu, innowacyjnej szkoły o profilu akademickim – liceum z International Baccalaureate.

Od niedawna – Opolska Kurator Oświaty, zarządzająca regionalną edukacją.                                 Z  zawodu – nauczycielka języka polskiego i języka francuskiego, z doświadczenia – dyrektorka liceum – prowadząca z pragmatycznej perspektywy zajęcia i praktyki dla adeptów zawodu pedagogicznego.  Autorka publikacji środowiskowych i wystąpień konferencyjnych z zakresu dydaktyki języka polskiego, również dla obcokrajowców, pedagogiki i wychowania, kierowania szkołą w aspekcie przywództwa edukacyjnego, artykułów krytycznoliterackich.  Aktywnie współpracująca w ogólnopolskim Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego: stowarzyszeniach promujących dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w publicznej oświacie.

Anna Rogowska

Anna Rogowska to nauczycielka z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu przedmiotów logistycznych. Pracuje w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Opolu (23. miejsce w Rankingu Techników wg “Perspektyw”). 

Egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przedmiotów logistycznych. Spod jej skrzydeł wyszło wielu laureatów i finalistów konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim. Pasjonatka, koordynatorka akcji “Pola Nadziei” na rzecz podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.

 

Katarzyna Rudnik

Doktor Katarzyna Rudnik pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jej prace badawcze koncentrują się głównie na metodach sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym oraz systemach podejmowania decyzji w warunkach niepewności.

Szczególnie interesuje się logiką rozmytą, probabilistycznymi systemami rozmytymi, wielokryterialnym podejmowaniem decyzji oraz modelowaniem i analizą niepewności w kontekście inżynierii produkcji, logistyki i zarządzania.
Jest autorką ponad 60 artykułów naukowych, rozdziałów książek oraz prac konferencyjnych, przeważnie o międzynarodowym zasięgu. Była członkiem Rady Dydaktycznej na kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne na Politechnice Opolskiej a obecnie jest członkiem Rady Dydaktycznej na kierunku Analityka danych w biznesie, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Kierowała ponad 100 pracami dyplomowymi licencjackimi/magisterskimi, w tym badaniami opartymi na ankietach dotyczącymi atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz perspektywami rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z partnerami przemysłowymi.

Tomasz Stasiak

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu Gromar sp. z o.o.
Absolwent studiów z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim oraz logistycznych na Politechnice Łódzkiej. W firmie Gromar odpowiada za rozwój produktów, kontakty z jednostkami naukowymi oraz otoczeniem biznesu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu realizacji multimediów i audytu procesów logistycznych

Jakub Zieliński

Pracownik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Biurze ds. Współpracy z Regionami, przedstawiciel NA programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.