Przejdź do treści

Do pobrania

Modelowanie symulacyjne procesów logistycznych z użyciem FlexSim®

Sławomir Luściński

Dobre praktyki kształcenia

Anna Rogowska

Jak pozyskać środki na uruchomienie laboratorium logistycznego?

Agnieszka Ciszewska

Kompetencje przyszłości w kontekście nowoczesnych wyzwań technologicznych w edukacji i na rynku pracy

prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala

Szkolnictwo zawodowe XXI wieku w branży spedycyjno-logistycznej w województwie opolskim

Joanna Raźniewska Opolski Kurator Oświaty

Erasmus+ możliwości dla branży logistycznej

Jakub Zieliński